Hegedüs-Szabó Eszter

osztálytanító
1. A Waldorffal való találkozásom...

már a főiskolán hallottam róla, mint távoli vízió,de személyesen volt igazán magával ragadó, amikor hospitálhattam és kipróbálhattam próbatanítás során.

2. Ami számomra legfontosabb a Waldorf pedagógiában...

az az, hogy a gyerekben felébresszük azt, ami megvan benne. Az egész nevelést olyan értelemben alakítsuk ki,hogy a csemete ritmikus rendszeréhez igazodjék. A nevelés folyamán úgy kell viselkednünk a gyermek mellett, hogy viselkedésünk hatása alatt a ritmikus rendszerét szabadon és harmonikusan kibontakoztathassa.‎ A gyermeket fokozatosan elvezetni oda, hogy önmagából helyes módon tudjon morális impulzusokat kibontakoztatni. "A Waldorf pedagógia fejlődéspedagógia, melyben döntően az életkori sajátosságok határozzák meg a tevékenységformákat, a módszert és a tananyagot."

3. A munkám során a legnagyobb kihívás...

a megfelelő egyensúly megtalálása és megtartása.

4. Ami igazán kikapcsol...

az a zene. "...annyira összefügg a ritmikus rendszerrel minden, ami zenei. A zene ritmusként él,az ember ritmikus rendszerében folytatódik. A belső ember lanttá,hegedűvé válik." Az egész ritmikus rendszerben az fejeződik ki,amit a hegedű vagy zongora zeneileg kibontakoztat...